دزدگیر اماکن آگاه مدل S101

سنسور اقتصادی و کامل آگاه در کارکرد های اصلی یکسان هستند اما مدل کامل از قابلیت های بیشتری نسبت به مدل اقتصادی برحوردار است.از این رو مدل اقتصادی دارای قیمت پایین تری نسبت به مدل کامل می باشد.تفاوت سنسور ها شامل:

   مدل کامل (S101) :                                                                                     مدل اقتصادی (S010b) :

  1. دارای کابل شارژ                                                                                                   1. فاقد کابل شارژ
  2. 500 پیامک رایگان                                                                                               2. 50 پیامک رایگان
  3. قابلیت اتصال به آژیر آگاه                                                                                    3. عدم اتصال به آژیر
  4. نصب اپلیکیشن روی بیش از یک سیستم                                                             4. نصب اپلیکیشن روی یک سیستم

خرید و سفارش مدل کامل (S101)

خرید و سفارش مدل اقتصادی (S101b)

نوشته مرتبط