هر نوع سیم‌کارت اعتباری یا دائمی شامل ایرانسل‌ و همراه اول‌ را می‌توان در داخل ردیاب دیسکاور قرار داد. ولی باید به میزان پوشش سراسری خط تلفن و اینترنت آن بسیار دقت نمود.