شما می توانید در اپلیکیشن آگاه، وضعیت باتری دستگاه را مشاهده کنید. همچنین در صورت کاهش باتری، هشدار ارسال می شود تا در اولین فرصت نسبت به شارژ دستگاه اقدام کنید. برای این کار از یک کابل میکرو یو اس اب (Micro USB) که برای شاژ موبایل هم بکار می رود، استفاده کنید. اگر دستگاه در محل نصب شده، امکان شارژ نداشت، آن را از درب جدا کنید و بعد از شارژ مجدداً نصب کنید. هنگام شارژ، چراغ سبز رنگ جلوی دستگاه روشن می ماند. در صورتی که شارژ به طور کامل انجام شود، این چراغ خاموش می شود و شارژ را از دستگاه جدا کنید.