این سنسورها از دو قطعه تشکیل شده اند. یکی از آنها به خود در یا پنجره می چسبد و دیگری به چارچوب.
این دو قطعه از یک میدان مغناطیسی استفاده می کنند تا جدا شدن در یا پنجره از چارچوب را تشخیص دهند. پس باید در کنار هم نصب شوند تا اطلاعات را به یکدیگر منتقل کنند. همچنین با سنسور تعبیه شده، حتی حضور انسان و حیوان در محیط نیز بدون باز و بسته شدن درب تشخیص داده می شود. بعد از تشخیص این شرایط، پیام هشدار روی گوشی شما ارسال می شود و شما را از حرکت غیرعادی در منزلتان ( یا در محل نصب سنسور) مطلع می سازد.

مجموعه آگاه پیشرو در عرصه محصولات  IOT

محصولات

آگاه در شبکه های اجتماعی

ایمیل: info@rso-co.ir
تلفن: 13957 913 021+

واتساپ: 9744 381 902 98+