کافیست کابل استاندارد micro USB به دستگاه متصل کرده و با یک منبع تغذیه مثل برق یا باتری خودرو، آن را شارژ کنید. هنگامی که شارژ دستگاه کامل شود، LED قرمز روی دستگاه خاموش می شود. توصیه می شود برای استفاده در خودرو، با یک مبدل مناسب آن را به منبع تغذیه پایدار متصل کنید.