یک سیم کارت میکرو سیم که فعال شده است را به شکل صحیح درون دستگاه قرار دهید. دقت کنید که سیم باید دارای شارژ ریالی و اینترنت باشد. دکمه قرمز رنگ کنار دستگاه را یکبار فشار دهید. چراغ دستگاه بعد از چند ثانیه به صورت ممتد خاموش و روشن می شود. در غیراین صورت سیم کارت خود را چک کنید. لازم است دستگاه و جعبه مغناطیسی بگونه ای روی درب و چارچوب نصب (چسبانده) شوند که در یک راستا، کنار هم و با کمترین فاصله از یکدیگر قرار گیرند. این دو قطعه نباید نسبت به هم عقب و جلو یا بالا و پایین باشند. در صورت انجام این موارد، با باز و بسته شدن درب یا حرکت مقابل دستگاه، هشدار روی گوشی شما ارسال می شود.