یعنی ارتباط پریز و وای فای قطع شده است. علت آن می تواند قطع شدن وای فای یا تمام شدن اعتبار آن یا موارد مشابه دیگر باشد.