در صورتی که پیغام غیرفعال را در اپلیکیشن مشاهده کردید، به این معناست که دستگاه قادر به برقراری ارتباط با سرور نبوده است. این مشکل می تواند ناشی از قطع ارتباط سیم کارت با شبکه مخابراتی، شارژ سیم کارت، قطع شدن بسته یا اینترنت آزاد سیم کارت، تمام شدن باتری دستگاه باشد.