چند مسئله می‌تواند باعث بروز این مشکل شود:

  • کمبود شارژ باتری: باتری را تا زمان خاموش شدن چراغ قرمز به شارژ بزنید.
  • بروز مشکل در ارتباط با سیم کارت: سیم کارت باید میکرو باشد، پین کد نداشته باشد، شامل شارژ ریالی باشد و اینترنت آزاد دستگاه باز باشد و یا دارای بسته اینترنتی باشد.