اگر بخواهید دسترسی دستگاه را از یک گوشی حذف کنید، کافیست به قسمت تنظیمات دستگاه مراجعه نموده و آیکون حذف در پایین صفحه را انتخاب کنید.پس از ارسال کد به صورت پیامک و وارد کردن آن دستگاه حذف می شود.