برای استفاده از این امکان، کافیست آیکن بلندگو را در پایین اپلیکیشن فعال کنید تا به محض تشخیص حرکت یا ضربه و لرزش، از طریق تماس به شما اطلاع دهد. برای غیرفعال کردن آن نیز همین آیکن را مجدداً لمس کنید.