در تنظیمات پریز دکمه ی بروزرسانی را بزنید.بعد از 30 ثانیه دستگاه پریز شما آپدیت می شود.