به طور پیش فرض، اولین سیم کارتی که بارکد دستگاه را اسکن و به برنامه اضافه کند، بعنوان مالک دستگاه شناخته می شود. در صورتی که شماره مالک تغییر کند یا قصد تغییر مالک داشته باشید، به قسمت تنظیمات دستگاه مراجعه کنید. گزینه حذف در پایین صفحه را انتخاب کنید. پس از دریافت کد حذف و وارد کردن آن در برنامه، دستگاه به طور کامل از برنامه حذف می شود. همچنین اگر که این دستگاه را روی گوشی های دیگری نیز تعریف کرده باشید، دسترسی آن ها نیز سلب خواهد شد.