مهدی نورایی

مهدی نورایی

مدیر ارشد @ DroitLab

مهدی نورایی

مدیر ارشد @ DroitLab
حسن همتی

حسن همتی

طراح @ DroitLab
علیرضا مهدوی

علیرضا مهدوی

مدیر ارشد @ DroitLab

علیرضا مهدوی

مدیر ارشد @ DroitLab
طاها بخشی

طاها بخشی

مدیر ارشد @ DroitLab

طاها بخشی

مدیر ارشد @ DroitLab
غلام جمالی

غلام جمالی

بنیانگذار سومو

غلام جمالی

بنیانگذار سومو
رشید مظاهری

رشید مظاهری

طراح برنامه
جابر موسی  زده

جابر موسی زده

بازاریاب دیجیتال

جابر موسی زده

بازاریاب دیجیتال