مهدی نورایی

مهدی نورایی

مدیر ارشد @ DroitLab

مهدی نورایی

مدیر ارشد @ DroitLab
حسن همتی

حسن همتی

طراح @ DroitLab
علیرضا مهدوی

علیرضا مهدوی

مدیر ارشد @ DroitLab

علیرضا مهدوی

مدیر ارشد @ DroitLab
طاها بخشی

طاها بخشی

مدیر ارشد @ DroitLab

طاها بخشی

مدیر ارشد @ DroitLab
غلام جمالی

غلام جمالی

بنیانگذار سومو

غلام جمالی

بنیانگذار سومو
رشید مظاهری

رشید مظاهری

طراح برنامه
جابر موسی  زده

جابر موسی زده

بازاریاب دیجیتال

جابر موسی زده

بازاریاب دیجیتال

مجموعه آگاه پیشرو در عرصه محصولات  IOT

محصولات

آگاه در شبکه های اجتماعی

ایمیل: info@rso-co.ir
تلفن: 13957 913 021+

واتساپ: 9744 381 902 98+